Olimpijski dan trčanja

PORUKA PREDSEDNIKA MEĐUNARODNOG OLIMPIJSKOG KOMITETA, GOSPODINA ŽAKA ROGA
Olimpijski dan trčanja ističe važno mesto koje Sport za sve zauzima u našem društvu kao i doprinos tog pokreta društvenoj integraciji svakog ljudskog bića.

Još jednom ove godine, hiljade muškaraca, žena i dece, starijih osoba i hendikepiranih, odgovoriće na poziv nacionalnih olimpijskih komiteta da trče stazama i putevima na sva četiri kraja sveta. Oni će na taj način i sami proslaviti godišnjicu osnivanja Međunarodnog olimpijskog komiteta na univerzitetu Sorbona u Parizu,  23.juna 1894.godine.

Ova manifestacija ne bi mogla biti toliko uspešna bez podrške i saradnje sponzora Olimpijskih igara - McDonald's-a, koji je 2003.godine postao svetski partner. Udruživanjem sa lokalnim predstavništvima McDonalds'a, nacionalni olimpijski komiteti će izazvati veći interes i entuzijazam prema ovom jedinstvenom događaju, dok se u isto vreme podstiče uraravnoteženi i aktivni životni stil.

U ovoj godini koju su Ujedinjene Nacije proglasile "Godinom sporta i fizičkog obrazovanja", Olimpijski dan trčanja podseća da je sport više nego ikad deo društvenog razvoja i da je fizička aktivnost osnova za zdarvo telo i zdrav duh svakog bića.

Neka Olimpijski dan trčanja 2005.godine bude uspešan za organizatore i izuzetan doživljaj za sve učesnike. Želim Vam svima VELIKU TRKU!


Žak Rog
Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS