Omladinske kampanjeKoalicija mladih Srbije je neformalna mreža koja okuplja 7 nacionalnih omladinskih organizacija i organizacija koje se bave mladima: Studentska Unija Srbije, Omladina JAZAS-a, Mladi istraživači Srbije, Savez izviđaca Srbije, Omladinski informativni centar, Omladinski savet Vojvodine i Građanske inicijative. Proces ojačavanja omladinskih organizacija u Srbiji i prepoznavanje mladih kao značajne grupe kako na lokalnom, tako i nacionalnom nivo jeste jedan od prioriteta. Mladi (18-27 godina) čine 18,8% stanovništva Srbije. Marginalizacija potreba i problema mladih ljudi postao je trend.

Cilj omladinskih organizacija je rešavanje problema omladine i stvaranje dugoročne politike za mlade koja će odgovoriti potrebama i interesima mladih u Srbiji. Rešavanje problema i odgovaranje na potrebe mladih je moguće jedino kroz dijalog i zajedničku akciju kako nacionalnih omladinskih organizacija u Srbiji, tako i lokalnih omladinskih inicijativa, omladinskih organizacija na lokalnom nivou i organizacija koje se bave mladima.

Koalicija mladih Srbije započela je dugoročnu kampanju zagovaranja odozdo na dole (bottom-up) koja će se baviti omladinskim pitanjima i koja će uključiti sve relevantne faktore koji mogu uticati na poboljšanje položaja mladih. Kampanja je orjentisana na lokalni nivo, u u 10 gradova Srbije (Subotica, Sombor, Bečej, Novi Sad, Beograd, Valjevo, Zaječar, Kragujevac, Vranje, Pančevo), sa ciljem da se:

 • podigne svest javnosti o polozaju mladih ljudi
 • inicira formiranje tela za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou
 • inicira kreiranje lokalna strategija za mlade koja ce biti rezultat saradnje omladinskih organizacija, lokalnih vlasti i gradjanskog drustva.
 • kreira nacionalna strategija za mlade
AKTIVNOSTI NA SPORT FEST-u
Koalicija mladih Srbije uzeće učešće na Festivalu Sporta organizujući niz informativnih štandova, radionica, projekcije filmova i sl.na teme:

 • Kreiranje nacionalnog tela i nacionalne politike za mlade
 • Mobilnosti mladih - Mladi istraživači
 • Participacija mladih – Građanske inicijative i EMOTE
 • Prevencija o HIV/AIDS i diskriminacija - Omladina JAZAS
 • Seksualno i reproduktivno zdravlje - Omladinski informativni centar
 • Anti korupcija i olakšavanje viznog režima za mlade – Studentska Unija Srbije
 • Ekologija - Savez izviđača Srbije
Građanske inicijative
Grupa istaknutih NVO aktivista uključenih u antiratni pokret i nenacionalističku demokratsku opoziciju je 1996. godine osnovala Građanske inicijative, udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje.
Naša vizija je društvo jednakih i aktivnih građana koji odlučuju o svojim životima u demokratskoj, građanskoj i pravnoj državi, uz puno poštovanje ljudskih prava.
Naša misija je da jačamo građansko društvo putem obrazovanja, promovisanja demokratije i podrške aktivnom građanskom statusu.
Vrednosti koje promovišemo se zasnivaju na principima jednakosti i jednakih mogućnosti, deljenja sa drugima, posvećenosti, tolerancije, solidarnosti, brige o ljudima, stvaranja veza i stalnog obrazovanje za sve. Ljudi su najveća vrednost i potencijal naše organizacije.

Programi koji se odvijaju u okviru Građanskih inicijativa su Razvoj civilnog društva, Razvoj demokratije, Program za mlade, Reforma obrazovanja, Razvoj međuetničkih odnosa i Federacija NVO Srbije- FENS.

Učešćem na Festivalu sporta Program za mlade Građanskih inicijativa želi da promoviše ideju omladinske participacije.  


Omladina JAZAS
Omladina JAZAS-a je nevladina, neprofitna, humanitarna organizacija osnovana 1994. To je organizacija mladih koji nastoje da svakom svojom aktivnošću spreče da se nova osoba inficira HIV-om i pomognu ljudima koji žive sa sidom. Omladina JAZAS-a takođe usmerava svoj rad na pitanja reproduktivnog zadravlja i prava mladih.
Tokom trajanja Festivala sporta na Adi ciganiliji članovi Omladine JAZAS-a podeliće oko 5000 brošura sa opštim informacijama o HIV/AIDS-u, oko 10000 kondoma i odgovaraće na sva pitanja zainteresovanih, a koja se tiču HIV/AIDS-a, polno prenosivih infekcija, reproduktivnog zdravlja, prava mladih. Na postavljenim panoima posetioci Festivala sporta moći će da iskažu svoja razmišljanja o postavljenim temama kao što su kvalitet život, prava i potrebe mladih ljudi u Srbiji.


Omladinski informativni centar
Omladinski informativni centar – OIC je nevladina neprofitna, humanitarna organizacija osnovana 1999. godine, sa osnovnom idejom da obezbedi osnovu za održavanje visokog kvaliteta različitih aspekata života mladih u Srbiji i Crnoj Gori. Misija Omladinskog informativnog centra je pre svega sprovođenje programa vezanih za preventivno zdravlje i psiho-socijalnu zaštitu mladih, edukacija, afirmacija mladih i njihove uloge u društvu…
Tokom trajanja Festivala sporta na Adi Ciganliji, članovi Omladinskog informativnog centra će imati postavljen štand na kome će biti izložen i deljen zdravstveno-propagandni materijal iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih ljudi. Posetioci ovog dogadjaja će imati priliku da od strane vršnjačkih edukatora dobiju odgovore na različita pitanja i probleme sa kojima se sreću kako tokom pubereta i adolescencije, tako i u kasnijim godinama.


Savez izviđača Srbije
Misija izvidjastva je da doprinese obrazovanju mladih ljudi, kroz sistem vrednosti zasnovan na skautskom Zavetu i Zakonu, da pomogne izgradnju boljeg sveta u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u drustvu.
Ovo se postize kroz: ukljucivanje mladih u proces neformalnog obrazovanja tokom celokupnog perioda njihovog razvoja, primenu posebnog metoda koji svakog pojedinca cini glavnim nosiocem procesa sopstvenog razvoja, osobom koja se oslonja na sopstvene snage, koja je odgovorna, posvecena i spremna da pruzi podrsku drugima,  kao I pomoc u procesu uspostavljanja sistema vrednosti koji se zasniva na duhovnim, drustvenim i licnim principima, sadrzanim u Zavetu i Zakonu.


Studentska unija srbije
Studentska unija Srbije okuplja preko 70 fakultetskih i univerzitetskih organizacija sa podrucja naše zemlje. Težimo evropskom obrazovanju u evropskoj Srbiji. Studenti ce posetiocima festivala predstaviti problem korupcije u visokom obrazovanju kroz razlicite aktivnosti u kojima ce posetioci festivala aktivno ucestvovati - obecavamo dobru zabavu. Studentska unija Beogradskog Univerziteta ce predstaviti kartice za mlade i studente, kojima se omogucavaju raznovrsni popusti na putovanja, obilaske muzeja i razlicite oblike zabave.
Mladi istraživači Srbije
“Misli veliko –  učini bar malo: pokreni lavinu!“ je moto Mladih istraživača Srbije, nevladine organizacije koja okuplja mlade oko istraživačkih projekata, volonterskih kampova ili obrazovnih programa, popularišući na taj način zaštitu prirode i životne okoline, volonterski rad i naučno stvaralaštvo među mladima. U okviru Mladih istraživača Srbije već više od deset godina postoji Volonterski servis Srbije (VSS), servis za razmenu volontera. Razmena se obavlja u okviru velikih svetskih mreža volonterskih organizacija, čiji je VSS član. Ove godine u ponudi se nalazi preko 3000 kampova, u preko 80 zemalja sveta.
Ukoliko želite drugačije da provedete godišnji odmor, (kao ’’babica’’ zelenim kornjačama na obalama Atlanskog okeana, učesnik cirkusa u Nemačkoj, organizator proslave 2549 Budinog rođendana...) upoznate druge kulture, vežbate ili naučite strani jezik, posetite štand Mladih istraživača Srbije na Adi Ciganliji za vreme trajanja Festivala sporta.

MLADI ISTRAZIVACI SRBIJE - MIS
Volonterski servis Srbije - VSS
Bulevar umetnosti 27
11070 Novi Beograd
Serbia and Montenegro
tel: +381 11-311-13-14
tel/fax: +381 11-311-66-53
e-mail: misvss@eunet.yu
Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS