Program


po danima


po sportovima


po terenima


muzički program

17 - 19. jun 2005. godine

preko 150 sportskih disciplina na jednom mestu
muzički program
niz pratećih zabavnih sadržaja
omladinske kampanje
minimum 300 000 ljudi
na licu mesta

više informacija ovde

Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS